Työnohjaus

Työnohjauksessani voit kehittää ja vahvistaa mm. omaa osaamista, vahvuuksia, luovuutta, työtä ja arviointia. Kaiken tämän seurauksena oma itsesi vahvistuu jonka positiivinen ulottuvuus kantaa myös työpaikan ulkopuolelle.

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksessa oman kehittymisen lisäksi pohditaan työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita. Pelkkä pohdinta ei riitä tavoitteiden saavuttamiseksi ja siksi haastan asiakkaita pienten konkreettisten askelien ottamiseen jotka johtavat yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus tukee työssä jaksamista ja vaikka se ei ole terapiaa, sillä on usein asiakkaan kertoman perusteella terapeuttinen vaikutus.
Työnohjaajana autan ratkaisukeskeisen viitekehyksen mukaan näkemään ja tarkastelemaan totuttuja ajattelumalleja uudesta näkökulmasta, haastan tarvittaessa kyseenalaistamaan omia toimintatapoja ja tuen vahvuuksien ja osaamisen kartoittamisessa.

Esimiesasemassa olevan henkilön työnohjauksen vaikutukset ylettyvät koko organisaatioon ohjattavan kehittymisen ja oivaltamisen kautta. 

Systeemiteorian mukaan pienikin muutos yhdessä ihmisessä voi vaikuttaa suuresti koko yhteisöön. Muuttumalla itse muutamme myös ympäristöä ja yrityskulttuuria. Muutos lähtee yksilöstä.  Kokemukseni mukaan eteenpäin menevät yritykset koostuvat itsensä löytäneistä ja toistensa erilaisuutta kunnioittavista yksilöistä. Edistyksellisessä yrityskulttuurissa ymmärretään, että ydin on yhteistyötaidot.

Toteutus

Toteutan työnohjausta  mm. ratkaisukeskeisen viitekehyksen ja  Mental Management mallin avulla.  Ajatuksena on, että henkilö/ henkilöstö pystyy muuttamaan ajatusmalliaan työn vaatimuksista ja omista vahvuuksistaan niin, että vahvuudet nousevat suurempaan rooliin kuin työn haastavuus. Toteutan työnohjausta tavoitteellisesti, eli työskentelyllä on aina mitattavissa oleva, konkreettinen tavoite. Kun tavoitteet asetetaan huolellisesti ovat tulokset selkeästi havaittavissa ja se näkyy uusina ideoina ja kehittämisehdotuksina, oivalluksina, osaamisen kasvamisena, hallinnan- ja pystyvyyden tunteena.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjausta voi toteuttaa myös luotettavan videolinkin kautta,  kaikki minduun psykoterapia ajat ovat varattavissa myös työnohjausajaksi.

Ajanvaraus ja videovastaanotto

Kenelle?
Esimiehille, tiimin vetäjille, yksittäiselle työntekijälle, koko työyhteisölle ja yrittäjille.

Kiinnostuitko?
Kerron mielelläni lisää tavastani tehdä työnohjausta, ota yhteyttä ja pohditaan mikä teille on paras ratkaisu.
Uskallan luvata uusia oivalluksia!

Ota yhteyttä : sari@hyvahyva.fi

 

Sari Luoma Ylönen
Terapia-, valmennus- ja hyvinvointipalvelut

 

Sähköposti:
sari@hyvahyva.fi

Palokunnankatu 15

13100 Hämeenlinna

Verkkosivut Opiferum Oy