Paripsykoterapia

Parisuhteessa voi tulla tilanne, että omat konstit eivät enää riitä ja paripsykoterapeutin apu voi olla tarpeen.

Paripsykoterapiassa pysähdytään parisuhteen äärelle, millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Pariterapiassa asiakas määrittelee tavoitteet työskentelylle yhdessä psykoterapeutin kanssa. Paripsykoterapeutti ei tee ratkaisuja pariskunnan puolesta vaan auttaa pariskuntaa hahmottamaan tilannettaan mm oivaltavilla kysymyksillä, tasapuolisella/ neutraalilta vuorovaikutuksella ja kotitehtävillä.

Yksi pariterapiatapaamisen tavoite on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa molempien osapuolten on mahdollista päästä puhumaan tasavertaisesti omista asioistaan, tunteistaan ja tarpeistaan. Paripsykoterapiassa kuten ei muissakaan psykoterapiamuodoissa tehtävänä ei ole etsiä syyllisiä vaan ymmärrystä tilanteeseen ja ennen kaikkea miten tilanteessa mennään eteenpäin.

Yleisiä teemoja pariterapiaan hakeutuessa on mm. kommunikointiongelmat, uskottomuus, vanhemmuus, sairaus, mustasukkaisuus, luottamus, erilaiset arvot, avioero tai eron uhka, seksuaaliset ongelmat, arvostuksen puute, henkinen- tai fyysinen väkivalta.  Pariterapiaan voi hakeutua myös yksinään, silloin kun puoliso ei
halua osallistua asioiden käsittelyyn.

Mihin paripsykoterapialla pyritään ja miten se auttaa?

Parhaimmillaan kriisiin ajautunut pariskunta löytää yhteisen näkemyksen tilanteestansa, tunnistaa taustalla olevat ongelmat ja pystyvät työstämään niitä pariterapiassa.

Muutokset parisuhteen tilanteessa vaatii pariskunnalta motivaatiota ja sitoutumista ongelmien ratkaisemiseen. Aina jos on vähänkin toivoa ja tahtoa on myös mahdollisuuksia.

Tutkimusten mukaan yli 80% hyötyy paripsykoterapiasta, joskus 1-3 tapaamista voi jo riittää. 


Toimin alueella Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Janakkala, Iittala, Tampere, Hattula, Loppi, Renko, Kanta-Häme ja Pirkanmaa sekä videoterapian myötä palvelen ympäri Suomea.

Ajanvaraus ja videovastaanotto

Ota yhteyttä : sari@hyvahyva.fi

Kelan korvaus
Kelan tukea voi hakea paripsykoterapiaan, perheterapiaan ja vanhempain ohjaukseen. Paripsykoterapia-ja perhepsykoterapia ovat Valviran hyväksymiä koulutuksia.

 

Sari Luoma
Terapia-, valmennus- ja hyvinvointipalvelut

 

Sähköposti:
sari@hyvahyva.fi

Wanha villatehdas
Kankurinkatu 4-6H
05800 Hyvinkää

Verkkosivut Opiferum Oy