Perhepsykoterapia

Perheessä jokaisen suhde toisiinsa määrittää osaltaan perheen tilannetta ja hyvinvointia. Systeemiteorian mukaan yhden perheenjäsenen muutokset, ongelmat ja erilaiset tilanteet vaikuttavat aina koko perheeseen. 

Perhepsykoterapiassa perhepsykoterapeutin tehtävä on auttaa luomaan ymmärrystä ja yhteyksiä haasteellisissa tilanteissa.  Jokaisella perheen jäsenellä on oma henkilökohtainen tarinansa ja kokemuksensa, joka on hyvä tulla jaetuksi perhepsykoterapiassa.

Perhepsykoterapiassa kuten ei muissakaan psykoterapiamuodoissa tehtävänä ei ole etisiä syyllisiä vaan ymmärrystä tilanteeseen ja ennen kaikkea miten tilanteessa mennään eteenpäin. Perhepsykoterapiassa luodaan uudenlaista, aiemmasta parempaa kulttuuria perheeseen, jossa kaikki voivat voida hyvin. Yhdenkin perheenjäsenen hyvin- tai pahoinvointi vaikuttaa koko perheeseen.

Mihin perhepsykoterapialla pyritään ja miten se auttaa?

Perhepsykoterapian tavoite on löytää uusia merkitysyhteyksiä ja uusia tapoja toimia läheisissä suhteissa. Perhepsykoterapia antaa mahdollisuuden ymmärtää aikuisten omista kasvuperheistä perittyjä vuorovaikutusmallien vaikutusta ja ymmärrystä siihen miten itse voi vaikuttaa niiden muuttamiseen. Tämä lisää mahdollisuuksia ajatella uudella tavalla ja sitä kautta toimia toisin, itselle ja perheelle paremmalla tavalla. 

Perhepsykoterapia tarjoaa mahdollisuuden jokaisen perheenjäsenen ajatuksen ja kokemuksen tasapuoliseen kuulemiseen.

Perhepsykoterapiaan hakeudutaan vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen ja perheen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. 

Perhepsykoterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä. Tapaamiset voivat olla erilaisilla kokoonpanoilla.


 

 

Sari Luoma Ylönen
Terapia-, valmennus- ja hyvinvointipalvelut

 

Sähköposti:
sari@hyvahyva.fi

Palokunnankatu 15

13100 Hämeenlinna

Verkkosivut Opiferum Oy